Сменяме личния си лекар до 30 юни

  До 30 юни здравноосигурените имат право да сменят общопрактикуващия си лекар, напомнят от Националната здравноосигурителна каса.
Пациентът може да избере нов общопрактикуващ лекар в цялата страна, без да се налага лично да се отписва от листата на досегашния си лекар.
Необходима е регистрационна форма за постоянен избор, която се попълва
при предпочитания от тях общопрактикуващ лекар. В РЗОК има информация за местата, откъдето формата може да се закупи.
При новоизбрания лекар се представя и здравноосигурителна книжка
и документ за актуален здравноосигурителен статус. Ако пациентът все още няма здравноосигурителна книжка, смяната се извършва с третия екземпляр от регистрационната форма за избор на личен лекар.
Информация за лекарите, сключили договор с НЗОК има в РЗОК, където са изложени списъци с техните имена, адреси, телефонни номера и специалности.
Следващата смяна на личен лекар ще бъде през декември. Хората, които живеят в друго населено място за период от един до пет месеца, трябва да направят временен избор на общопрактикуващ лекар на мястото, извън постоянното им местоживеене. Той се осъществява с регистрационна форма за временен избор на личен лекар. Формулярът се попълва от лекаря, който ще обслужва здравноосигурения за периода на пребиваването му на новото място.

Anti cancer drugs Drugs anti cancer